Το χιλιόχρονο μοναστήρι της Χριστιανοσύνης.. Το συναντά ο επισκέπτης καθώς έρχεται από την Αθήνα προς τη Νέα Επίδαυρο! Χτίστηκε τον 11ο μ. Χ αιώνα. Η μορφή του είναι μεγαλόπρεπη. Όλη του η τεχνοτροπία είναι Βυζαντινή. Οι τοίχοι είναι καλυμμένοι ολόκληροι με καταπληκτικές αγιογραφίες, ενώ το τέμπλο είναι 300 χρόνων. Ο ναός είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου.